Obra

Air comprimé et autres airs

Representaciones de la obra

Junio 2006: en Margarita Xirgu